Řízení projektů

Organizace celého projektu je stěžejním prvkem pro úspěšné dokončení projektu. Přečtěte si, jak řídíme větší projekty u nás.

Pro řízení projektu nejčastěji používáme program MS Project, ve kterém uchováváme veškerá data projekčního plánování. Správným plánování se zajistí dodržení nákladů na projekt, jeho rozpočtu a času potřebného k realizaci projektu.

Projekční postupy

Výkaz práce

Výkaz práce je veden osobou zodpovědnou za přidělený úsek práce. Výkaz práce je odsouhlasen vedoucím projektu.

Záznamy z porad

Záznamy z porad budou zaznamenávat všechny podrobnosti k tomuto projektu, které se budou probírat na všech poradách.

Záznamy o problémech

Každý pracovník povede záznamy o případných problémech v projektu. Tyto záznamy poslouží jako podklady k diskusi na poradách.

Týdenní časové rozvrhy prací

Rozvrhy povedou všichni pracovníci. Každý pracovník je povinen rozpis dodržovat. Rozvrh prací je vždy schválen vedoucím projektu.

Zajištění kvality

Pro zajištění kvality projektu budou v projektu nasazeny procesy, které budou kvalitu kontrolovat po celou dobu trvání projektu. Jedná se zejména o sledování plánu kvality.

Kontrola změn

Součástí projektu budou použity formální postupy pro kontrolu změn . Změny v projektu mohou být dvou typů:

  • Objevena chyba
  • Vznikla potřeba vylepšení

Změny budou řádně dokumentovány a je nutný vždy souhlas projektového manažera a zástupce zadavatele.

Projekční tým

Projekt je tvořen pracovníky firmy iNAK.CZ s.r.o. a zástupci zadavatele. V projektu má každý člen specifické role a odpovědnosti. Jedná se o zejména o tyto role:

  • Vedoucí projektu
  • Kontrolor kvality
  • Programátor - analytik
  • Programátor
  • Programátor - junior
  • Grafik
  • Kodér

Strukturu rolí v týmu ilustruje přiložený obrázek.

Projekční tým

Vedoucí projektu

Vedoucí projektu je zodpovědný za úspěšné dokončení projektu v předem sjednaném termínu, nákladech a kvalitě. Je odpovědný za správné obsazení osob do jednotlivých rolí v projektu v souladu s plánem projektu. Po celou dobu trvání projektu vhodně zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými účastníky projektu. Ve spolupráci s kontrolorem kvality je odpovědný za dodržování a kontrolu kvality výsledného produktu. Jako jediná osoba může odsouhlasit požadavky na změny.

Kontrolor kvality

Kontrolor kvality je zodpovědný za dodržování kvality produktu, připravuje nové návrhy a normy a kontroluje jejich aplikaci v projektu. Podílí se na přípravě plánů kvality. Společně s vedoucím projektu je zodpovědný za dodržení kvality výsledného projektu.

Zástupce zadavatele

Zástupce zadavatele dohlíží na „plnění představ" zadavatele o projektu. Vedoucímu projektu předkládá návrhy na případné změny a konzultuje je s ním. Změny nesmí být v přímém rozporu s plánem projektu.

Programátor - analytik

Programátor - analytik je zodpovědný za správné vyřešení technického návrhu. Analyzuje vazby mezi jednotlivými moduly, je zodpovědný za vytvoření logického, datového a objektového modelu výsledné aplikace. S programátorem se podílí na samotném programování produktu.

Programátor

Programátor je zodpovědný za správnou implementaci logického, datového a objektového modelu (samotné programování).

Programátor - junior

Programátor - junior zajišťuje podpůrné technické detaily projektu, např. registrování vhodných domén, konfigurace webhostingu, konfigurace nástroje pro správu verzí apod. V závěru projektu zpracovává testování produktu.

Grafik

Úkolem grafika je navrhnout vhodnou grafiku s důrazem na použitelnost (usability) webu. Spolupracuje se zástupcem zadavatele na vhodném použití barevného odstínu dle logotipu zadavatele.

Kodér

Zodpovědností kodéra je správné převedení grafického návrhu od grafika do XHTML kódu. Je odpovědný za přístupnost (accessability) a validitu výsledného XHTML kódu, kterou ověří programátor - junior.

Přínos v řízení projektů

Přesné vedení informací a záznamů o projektech, potažmo celé projektové řízení, je bohužel ve většině firem často přijímáno s určitým despektem.

Kvalitní projektové řízení ale považujeme za rozhodující prvek v projektu, který má za následek ukončení projektu včas, v daném rozsahu, rozpočtu a hlavně kvalitě. Proto je vždy dobré posuzovat dodavatele i z hlediska kvality řízení projektů.

Aktuální projekty

Sportoviště Sušice

Webdesign, snadné ovládání redakčního systému, rezervace, kalendář, pravidelná tvorba obsahu... Stovky návštěvníků denně díky internetovému marketingu.

Puzzlepoint.cz s.r.o.

20000 produktů, stovky kategorií, pokladní online systém, sklady, zahraniční mutace, propagace v zahraničních vyhledávačích...

Leasyn s.r.o.

3D zobrazení produktů, pokročilé filtry, responzivní design sklady, práce se zákazníky (CRM), správa sociálních sítí...

HMStudio a.s.

propojení na informační systém Helios, tisíce produktů a objednávek synchronizované se sklady a účetnictvím.